bip.gov.pl
A A A K
Uwaga!
To jest wersja archiwalna z dnia 07.01.2022, zobacz aktualną wersję tej wiadomości.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiana komunikatu

KOMUNIKAT

POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W INOWROCŁAWIU DZIAŁAJĄCEGO NA PODSTAWIE ZARZĄDZENIA WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO NR 75/2021 Z DNIA 22 KWIETNIA 2021 R W SPRAWIE ROZSZERZENIA ZAKRESU DZIAŁANIA POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W INOWROCŁAWIU O OBSZAR POWIATU MOGILEŃSKIEGO.

W związku z panującą obecnie sytuacją epidemiologiczną w kraju Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu informuje, iż siedziba organu nadzoru budowlanego przy ul. Marii Konopnickiej 20 w Mogilnie dnia 07.01.2022 r. będzie zamknięta.
Z uwagi na to, iż pracownicy prowadzić będą wszelkie sprawy poza miejscem ich stałego wykonywania (praca zdalna), zaplanowane w tym okresie czynności kontrolne nie odbędą się i zostaną wyznaczone ponownie.
Wszelkie pisma do organu nadzoru budowlanego prosimy kierować drogą tradycyjną za pośrednictwem operatora pocztowego na adres siedziby tut. Organu bądź drogą elektroniczną na adres e-mail: pinb@pinbmogilno.pl lub za pomocą platformy e-PuaP
z zachowaniem wymogów formalnych wynikających z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (T.j., Dz.U. z 2021 r., poz. 735
ze zm.). W sytuacji braku możliwości skorzystania z powyższych rozwiązań informujemy, iż przed wejściem do siedziby Inspektoratu pozostawiona jest specjalna urna, która pełni funkcję skrzynki podawczej PINB w Mogilnie.
Kontakt z pracownikiem PINB Mogilno pod numerem telefonu 784 037 711.
 
Z poważaniem
Paweł Czobot
Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu


(działającego na podstawie zarządzenia Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr 75/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r w sprawie rozszerzenia zakresu działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu o obszar powiatu mogileńskiego).

OGŁOSZENIE !


SZANOWNI PAŃSTWO,
w związku z epidemiologicznym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 (KORONAWIRUS), aby skutecznie chronić zdrowie klientów urzędu i pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mogilnie zwracam się do Państwa z prośbą o wyrozumiałość dla przyjętego sposobu postępowania do odwołania.

Zmiany dotyczą przede wszystkim przyjęć klientów Urzędu tzn. :
- ograniczenie kontaktów indywidualnych w siedzibie urzędu i korzystanie z kontaktu:
- telefonicznego - pod nr tel. (52) 318-54-40 lub 784-037-711,
- listowego,
- za pomocą poczty elektronicznej e-mail: pinb@pinbmogilno.pl lub przez platformę e-puap.

W sprawach pilnych wymagających osobistego przybycia do urzędu należy umawiać się telefonicznie.
Obsługa interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 9-14.
Informujemy, że przy wejściu do inspektoratu znajduje się skrzynka podawcza.


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mogilnie
ul. Konopnickiej 20
88-300 Mogilno

tel/fax: 52 318 54 40

pinbpinbmogilno.pl

Źródło: www.maps.google.pl

Godziny pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego:
Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

Przyjmowanie interesantów:
Poniedziałek - Piątek 9.00 - 14.00

Przyjmowanie wniosków i skarg przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego:
Wtorek 8.00 - 14.00

Aktualności

Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami - silny wiatr

17.02.2023

Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami - silny wiatr

Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

25.01.2023

Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku
z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym.

Zarządzenie nr 7/2022 w sprawie skrócenia czasu pracy w związku z wysokimi temperaturami powietrza w pomieszczeniach PINB w Mogilnie

16.08.2022

Zarządzenie nr 7/2022 w sprawie skrócenia czasu pracy w związku z wysokimi temperaturami powietrza w pomieszczeniach PINB w Mogilnie

Zarządzenie nr 6/2022 w sprawie skrócenia czasu pracy w związku z wysokimi temperaturami powietrza w pomieszczeniach PINB w Mogilnie

04.08.2022

Zarządzenie nr 6/2022 w sprawie skrócenia czasu pracy w związku z wysokimi temperaturami powietrza w pomieszczeniach PINB w MogilnieOpublikował: PINB Mogilno
Publikacja dnia: 07.01.2022
Podpisał: PINB Mogilno
Dokument z dnia: 16.01.2016
Dokument oglądany razy: 70 929