bip.gov.pl
A A A K

Poradnik Inwestora

Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie - na jakiej podstawie można rozpocząć budowę
• Pozwolenie na budowę
- Jakie warunki muszą być spełnione, aby mogło być wydane pozwolenie na budowę
- Co należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę
- Gdzie należy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę
- Termin wydania decyzji o pozwoleniu na budowę i termin jej ważności
• Na jakie obiekty i roboty budowlane nie jest wymagane pozwolenie na budowę
- Jakie rodzaje budów lub robót budowlanych wymagają zgłoszenia
- Zgłoszenie
- Jakie rodzaje budów lub robót budowlanych nie wymagają ani zgłoszenia, ani pozwolenia


Rozpoczęcie budowy


Zakończenie budowy
• Zawiadomienie
• Pozwolenie na użytkowanie


Uczestnicy procesu budowlanego
• Inwestor
• Inspektor nadzoru inwestorskiego
• Projektant
• Kierownik budowy lub kierownik robótOpublikował: Mariusz Kowalczyk
Publikacja dnia: 24.01.2016
Podpisał: Admin Admin
Dokument z dnia: 16.01.2016
Dokument oglądany razy: 2 736