bip.gov.pl
A A A K

Wersje archiwalne: Obwieszczenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu w sprawie rozszerzenia zakresu działania PINB w Inowrocławiu o obszar powiatu mogileńskiego.

Ta wiadomość nie była zmieniana